Privacyverklaring

Versie 3.0 – 01 januari 2023

Download PDF

PRIVACY STATEMENT BAAS & BAAS ONLINE MARKETING B.V.

Deze privacy statement is geldig voor Baas & Baas Online Marketing B.V. hierna tenoemen: Baas & Baas.

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Baas & Baas en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites ofapps waarnaar Baas & Baas op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Baas & Baas adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Baas & Baas

Baas & Baas is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Baas & Baas

Baas & Baas is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86904159. Baas&Baas  gevestigd en kantoorhoudend in 1022WV Amsterdam aan de Johan van Hasseltweg 16B en is bereikbaar via het e-mailadres info@baasenbaas.nl

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Baas & Baas kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:
• Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.

• Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.

• Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Baas & Baas op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Baas & Baas optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Baas &Baas plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Baas & Baas kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Baas & Baas, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Baas & Baas verstrekt. Baas & Baas kan de volgende persoonsgegevens verwerken:• Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.

• Betalings- en factuurgegevens via Moneybird – indien je een overeenkomst met ons aangaat hebbenwij voor de financiële afhandeling je bankgegevens (IBAN) nodig.

• Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruikvan onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Baas & Baas gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van online marketing, webdevelopment en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

• Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.

• Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen. Baas & Baas kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Baas & Baas kan je persoonsgegevens delen met aan Baas & Baas gelieerde ondernemingen, haaropdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Baas & Baas kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Baas & Baas rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten. Baas & Baas heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookieszijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouwactiviteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:• het IP-adres van de bezoeker;

• de datum en tijd van het bezoek;
• de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
• de op onze website bezochte pagina‘s;
• informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Baas & Baas zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Baas & Baas samenwerkt. Wij hebben cookies van Google, Hotjar, Facebook. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Baas & Baas website:

Functionele cookies

Baas & Baas plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren eneen gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak vande website te optimaliseren.

Analytische cookies

Baas & Baas maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers. Baas & Baas heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Googlegesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Baas & Baas heeft Google geen toestemming gegeven om via Baas &Baas verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnenlaten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast teleggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties diepassen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Chatapp
Wij werken met tawk.to, wat we hiermee doen is hulp bieden aan klanten. Hulp op vragen, hulp bij updates, we vragen om naam en e-mail om in contact te treden met de klant. De chat sluiten kan ten alle tijden.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media
Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en dealgemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Baas & Baas bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 10 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heb jij?

U dient er zelf voor te zorgen dat Baas & Baas over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het emailadres info@baasenbaas.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Baas & Baas of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw(persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Baas & Baas zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Baas & Baas of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Baas & Baas neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Baas & Baas via info@baasenbaas.nl

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement tebestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over dewijze waarop Baas & Baas omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@baasenbaas.nl